Моят избор „да бъда“

Всеки човек живее в собствения си ум, тяло, време и жизнено пространство; в своето собствено тяло. Опитът на всеки е уникален; той принадлежи на самия него и има индивидуално значение и стойност. В моята практика често се срещам с клиенти, които носят погрешна представа за себе си и експонират силно деформиран Аз-образ, разминаващ се драстично с реалността. Причините за това се коренят в личната история, в собственото минало на човека.

От родителите и близките, от училището и приятелите, детето усвоява различни социални условности, които са основни жалони в света на възрастните. „Добронамерените“ и „рафинирани“ напътствия целят да държат детето в „правия път“. Така , основното правило за него е, да не се доверява на собствената си преценка. Вследствие на това, през целия период на детството, то се опира на система укрепващи механизми, формулирани отвън.

Правила, скрити зад думата „добри маниери“, му помагат да възприема чужди преценки, за сметка на собствените ценности. По този начин, детето несъзнавано поставя под съмнение и дори отрича собствения си „Аз“ . Тази пагубна тенденция се запазва до зрелостта.

Дълго време, образът продължава да се ограничава в рамките на представите, които другите имат за Вас. Безспорно , навиците на мислене, придобити по време на детството, не се преодоляват лесно.Човек трудно се променя. Дори когато, вглеждайки се дълбоко в себе си, той осъзнава нуждата от промяна и декларира желание за такава, неговото поведение говори друго. Наличието на съпротиви, не означава, че завинаги трябва да се съобразяваме с тези остарели, ненужни ментални стереотипи, моделиращи ригидно поведение.

Ако и Вие сте като повечето хора, усилията Ви да заличите мислите, подкрепящи Вашите пагубни чувства и постъпки, ще са титанични. Съвсем нормално е понякога да си задаваме въпроси от сорта на: „Кой съм аз?“, „Какъв съм аз?“. Вероятно притежавате шкафче, пълно със самоопределения от рода на: „Аз съм избухлив“, „Аз съм непохватен“, „Аз съм разсеян“, „Аз съм срамежлив“ и т н.

След като достатъчно дълго използвате тези етикети, Вие започвате да им вярвате и сами предопределяте своето превръщане в готов продукт. Работата на етикетите е да поддържат поведението, което ги е породило.

Вашата ниска самооценка обичайно се корени в няколко невротични твърдения:

 • „Аз съм си такъв“
 • „Винаги съм бил такъв“
 • „Това не мога да го избегна“
 • „Това е моята природа“

Точно тези закостенели твърдения, не Ви позволяват да се променяте. Самият акт на поставянето на етикети се оказва специфична“ спирачка“ за вашето израстване. Всеки път, когато използвате една от посочените четери фрази, за да оправдаете поведението си, всъщност казвате: „ Имам намерение да се държа, както винаги досега“.

В много случаи, етикетите функционират като защитен механизъм, действащ като щит за зоната ни на комфорт. С поредното „Аз съм...“, хитро избягваме необходимостта от поемането на риск, за измъкване от собствения си капан.

Можем ли сами да се измъкнем от клопката на тези заблуди – клишета, които ни карат да се въздържаме от промяна?

Ето някои специфични стратегии, които всеки може да практикува:

 1. Избягвайте когато е възможно това : „ Аз съм...“ , с други твърдения от рода на „ Доскоро избирах да се държа така „.
 2. Съобщете на близките си хора, че желаете да се промените в тази посока и да преодолеете собствените си клишета, относно себе си.
 3. Поставете си за цел да се държите по начин, различен от този, вписващ се в доскорошните Ви рамки. Например, ако сте стеснителни, запознайте се с някого, когото в миналото сте избягвали.
 4. Помолете приятелите и близките да Ви напомнят, когато несъзнателно се връщате към старите си стереотипи.
 5.  Водете си дневник и отбелязвайте случаите, когато сте преборили деструктивното „ Аз съм...“
 6. Следете избягването на четерите невротични твърдения и ги коригирайте, напр. вместо „Такъв съм си“, „Такъв бях преди“.
 7. Изхвърлете старите привички, свързани с отказа Ви от действие.
 8. Всеки ден премахвайте по едно „Аз съм...“ ( по един етикет).
 9. Заемете се с дейности, които не сте практикували досега, тъй като всички Ваши самоопределения са усвоени модели за въздържание от действие.
  Запомнете, че всеки от нас представлява сумарен продукт от собствените си избори. Така че, много по-уместно е да кажем, вместо „Аз съм...“ – „ Аз избрах да бъда.“
  Подходът към постигането на щастието се основава на здравия разум. Той разчита на Вашата собствена отговорност и ангажираност към себе си, жаждата Ви за живот и желанието да бъдете такива, каквито сами избирате да бъдете. А да бъдете по- щастливи и   по-ефективни , означава да осъзнавате по- добре изборите, пред които бивате изправяни.
  Вие сте резултат от Вашите избори и аз вярвам, че с необходимата мотивация и усилия, можете да бъдете такива, каквито желаете да бъдете.

Още публикации